Pošta Srbije - Praktična nastava u Pošti za učenike Vazduhoplovne akademije

12.4.2023.

Praktična nastava u Pošti za učenike Vazduhoplovne akademije

Tokom školske 2023/24. godine učenici Vazduhoplovne akademije obrazovnog profila tehničar za bezbednost informaciono-komunikacionih sistema u vazdušnom saobraćaju, obavljaće praktičnu nastavu u Pošti, u skladu sa ugovorom koji su danas potpisali Zoran Đorđević, v.d. direktora Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, i dr Goran Cvijović, direktor Vazduhoplovne akademije.

Ugovor predviđa organizovanje praktične nastave sa ukupnim fondom do 35 nedelja u Funkciji informacionih tehnologija, elektronskih komunikacija i razvoja i Radnoj jedinici „Regionalni poštansko-logistički centar Beograd” – Služba za IT i tehničku podršku, za jedno odeljenje učenika četvrtog razreda uz pratnju jednog nastavnika. Pošta će pored toga za učenike realizovati i praktičnu blok nastavu, pod nadzorom mentora, u trajanju do 15 radnih dana.

Po završetku programa Pošta učenicima izdaje potvrde o obavljenoj praktičnoj nastavi. Ugovor će obuhvatiti narednu školsku godinu, uz mogućnost produžetka.

Omogućavanje praktične nastave u Pošti za učenike Vazduhoplovne akademije samo je jedan od modaliteta kojima Pošta Srbije pomaže obuku i osposobljavanje  mladih i njihovo uključivanje na tržište rada, u saradnji sa srednjim stručnim školama i visokoškolskim ustanovama. Pošta učestvuje i u programu Moja prva plata.