Pošta Srbije - Radni sastanak direktora sa sindikatima

14.2.2023.

Radni sastanak direktora sa sindikatima

Zoran Đorđević, v.d. direktor Pošte Srbije, održao je danas sastanak sa predstavnicima reprezentativnih sindikata – Sindikata PTT Srbije i Sindikata Radnik Pošte Srbije, i Sindikata JP PTT saobraćaja „Nezavisnost”, na kome su razmatrane aktuelne teme, isplata zarada i planovi i smernice digitalizacije i buduća reorganizacija Preduzeća.

Direktor Đorđević upoznao je sindikate o Programu poslovanja za 2023. godinu, kao najbitnijoj temi. Obavestio je da će isplata drugog dela zarade za januar biti izvršena u petak 17. februara, u skladu sa Programom poslovanja JP „Pošta Srbije” za 2022. godinu. Rekao je da će januarska zarada biti obračunata i isplaćena prema ceni rada iz januara 2022, dok će odmah po dobijanju saglasnosti Vlade Republike Srbije na Predlog Programa poslovanja za 2023. godinu, uz platu za februar biti isplaćena razlika zarada za januar mesec.

Dogovoren je naredni sastanak u utorak 21. februara, odmah nakon sastanka poslovodstva sa direktorima radnih i regionalnih radnih jedinica zakazanog za 20. februar.