Pošta Srbije - NO Pošte Srbije ovlastio direktora za zastupanje u pregovorima sa Vladom

8.11.2022.

Nadzorni odbor ovlastio direktora za zastupanje u pregovorima sa Vladom

Na danas održanoj 25. sednici Nadzornog odbora Pošte Srbije, usvojene su izmene i dopune Programa poslovanja JP „Pošta Srbije” za 2022. godinu.

Nadzorni odbor doneo je odluku i dao ovlašćenje vršiocu dužnosti direktora Pošte Srbije Zoranu Đorđeviću, da u narednom periodu u razgovorima sa resornim Ministarstvom informisanja i telekomunikacija, Ministarstvom finansija i Vladom Republike Srbije, utvrdi mogućnosti i u skladu sa tim, donese mere za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u Pošti Srbije u ovoj i 2023. godini.

O realizaciji i ishodu preduzetih aktivnosti, Zoran Đorđević izvestiće Nadzorni odbor na narednoj sednici zakazanoj za 25. novembar.