Pošta Srbije - Sastanci poslovodstva i sindikata

21.7.2022.

Sastanci poslovodstva i sindikata

Vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević i poslovodstvo Preduzeća održali su redovnu sednicu kolegijuma Preduzeća u prostorijama Regionalnog poštansko-logističkog centra Beograd, kao i sednicu proširenog kolegijuma, kojoj su prisustvovali direktori organizacionih jedinica Pošte iz cele Srbije, zaposleni i predstavnici sindikata.

Razgovarano je o šestomesečnim rezultatima rada i planovima za naredni period, o materijalnom položaju zaposlenih i rastu zarada u Preduzeću, popunjavanju izvršilačkih radnih mesta.

Direktor Đorđević naglasio je da je povećanje plata nesumnjivo među najznačajnijim pitanjima u aktuelnoj ekonomskoj situaciji i izrazio razumevanje za pitanja i zainteresovanost sindikata i zaposlenih za ovu temu. Rekao je da je utvrđivanje i realizacija najvećeg mogućeg procenta rasta zarada, a da se istovremeno ne ugroze investicije i redovno poslovanje, predmet stalnih analiza i kontinuiranih sveobuhvatnih aktivnosti nadležnih, te da je svrha redovnih sastanaka koji se održavaju sa sindikatima upravo otklanjanje nedoumica i blagovremeno informisanje o aktivnostima koje preduzima poslovodstvo, pored unapređenja socijalnog dijaloga.

„Nastavljamo reforme i ulaganja u nove projekte, kako bismo investirali u sigurno poslovanje, razvoj, racionalizaciju i reogranizaciju sistema. To je zdrav osnov za stalni rast prihoda i rast zarada u Preduzeću, poboljšanje materijalnog položaja i uslova rada, kao i zadovoljstva zaposlenih”, rekao je Zoran Đorđević. Dodao je da će se u narednom periodu voditi intenzivan dijalog sa osnivačem i predstavnicima sindikata sa posebnim osvrtom na pitanje uvećanja zarada. Takođe, predmet razgovora biće prijem novih izvršilaca u tehnologiji, i to u dovoljnom broju, a koji su prošli profesionalnu selekciju u okviru Poštinog javnog konkursa.

Direktor Đorđević i predstavnici poslovodstva odgovarali su na pitanja sindikata, apelujući da prenesu informacije članovima, kako bi svi bili upoznati sa aktivnostima i merama koje se preduzimaju u Preduzeću, na svim nivoima.   

Naredni sastanak u okviru nastavka dijaloga sa sindikatima zakazan je za sledeću nedelju, u četvrtak 28. jula.