Pošta Srbije - Za tri nedelje preko 3.500 prijava za vaučere za odmor

23.1.2019.

Za tri nedelje preko 3.500 prijava za vaučere za odmor

Prijava i evidentiranje za dodelu vaučera od 5.000 dinara za subvencionisani smeštaj na šalterima svih korporativnih pošta od 1. januara do 15. oktobra 2019.

Na šalterima svih korporativnih pošta u periodu od 1. januara do 15. oktobra 2019. godine obavlja se prijava i evidentiranje lica koja ispunjavaju uslove za dodelu vaučera vrednosti 5.000 dinara za subvencionisani smeštaj od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. U periodu od 1. do 22. januara 2019. godine na šalterima pošta evidentirano je 3.612 korisnika.

Obrazac za prijavu može se preuzeti sa sajta Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija ili dobiti na šalteru pošte. Potencijalni korisnik vaučera uz prijavu obavezno stavlja na uvid ličnu kartu ili pasoš, kao i potvrdu ugostitelja da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime. Kao potvrda o rezervaciji prihvataće se i potvrda koja je poslata elektronskim putem, kao imejl ili skeniran dokument, koji je potpisan od strane ugostitelja. Potvrda treba da sadrži period rezervacije i ime i prezime lica na koga glasi.

Korisnici prava na penziju uz prijavu stavljaju na uvid i fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili original penzionog čeka odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju, dok radno angažovana lica sa primanjima koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac, ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.

Sve informacije mogu se proveriti na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija http://mtt.gov.rs/vauceri-za-odmor-u-srbiji/ ili pozivom Kontakt centra Pošte Srbije na broj 0700 100 300.