Slanje telegrama u inostranstvo - Kontakt

Slanje telegrama u inostranstvo

Pošta Srbije pruža uslugu prenosa telegrama u inostranstvo za pravna lica.

Funkcija usluga

Slanje telegrama sa mobilnog postpejd broja i fiksnog broja operatora „Telekom Srbija“, broj 1961.

Sektor za pismonosne, ekspres, paketske i logističke usluge

Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

011 3718 198
011 3718 197

pismonosneusluge@posta.rs

Povezane usluge i informacije