Profi server-hausing (Profi Server Housing)

Postavite računarsku ili komunikacionu opremu u Data centar Pošta NET-a.

Data centar Pošta NET-a opremljen je prema vrhunskim standardima i pod neprekidnim stručnim nadzorom.

Profi server-hausing pravnim licima omogućava postavljanje računarske i/ili komunikacione opreme u prostorije Data centra Pošte (Pošta NET-a), koji je opremljen po vrhunskim svetskim standardima i pod neprekidnim je operaterskim nadzorom.

Usluga omogućava stalno prisustvo korisnikove računarske i/ili komunikacione opreme na Internetu, dok administracija opreme ostaje u nadležnosti firme korisnika.

Povezane usluge i informacije