Бесплатне акције - Процедура
 1. Грађанин долази у пошту са потребном документацијом.
 2. На основу приложене документације, службеник поште проверава стање акција грађанина и штампа Уговор у два примерка, које даје на потпис грађанину (један примерак задржава службеник поште, а други грађанин).
 3. За издавање Налога за продају својих акција, грађанин одговара на три питања:
  • Колико акција жели да прода?
  • Која је минимална цена испод које не жели да његове акције буду продате?
  • Да ли му је рачун у банци на који је уплаћена новчана накнада од бесплатних акција и даље активан? Уколико није, грађанин даје службенику нову картицу свог важећег текућег рачуна.

Службеник штампа Налог у два примерка и даје грађанину на потпис (један примерак задржава службеник поште, а други грађанин). Приликом првог издавања налога, потписују се два документа: Уговор и Налог.

За издавање наредних налога, грађанин потписује само Налог.

Провера продаје бесплатних акција

Да би грађанин знао да ли су његове акције продате минимално по цени коју је навео у Налогу, проверу може обавити на више начина:

 • бесплатним позивом Контакт центра Поште на број 0800 100 300;
 • СМС поруком на број 2377, текст поруке: AKCIJE_(размак), јединствени број налога; цена СМС поруке је 30 динара + порези;
 • електронски – уношењем јединственог броја Налога и ЈМБГ на сајту Банке Поштанскe штедионицe (www.posted.co.rs) и Поште (www.posta.rs);
 • личним одласком у пошту, у којој је издаo Налог за продају својих бесплатних акција. Провера да ли је Налог реализован обавља се наредног радног дана од дана издавања Налога у пошти, и то после 16:30 часова, а новац ће грађанима, чији су налози реализовани, бити уплаћен на рачун најраније три радна дана од обављања трансакције тј. продаје акција.

Јединствени број Налога је број са Потврде о пријему Налога за прву продају бесплатних акција.

Подизање новца

Новац од продатих бесплатних акција уплаћује се на текући рачун који је грађанин навео приликом издавања Налога за продају својих бесплатних акција. Уколико су акције продате, а из било ког разлога новац не буде уплаћен на новчани рачун који је наведен у Налогу за продају, грађанин ће новац од продатих акција моћи да подигне у свим експозитурама Банке Поштанске штедионице (а не и у пошти).

Повезане услуге и информације