Допунске услуге и услуге по службеној дужности - Рокови

Допунске услуге и услуге по службеној дужности

За пошиљке у међународном поштанском саобраћају не постоје гарантовани рокови уручења.

Рокови преноса писмоносних пошиљака за иностранство

Повезане услуге и информације