Руковање за пакетске услуге

Обезбедите посебан поступак са пакетима у току преноса.

Избором посебних услуга приликом предаје, обезбеђујете посебан поступак са пакетима.

Откупни пакет

Уручење пакета примаоцу уз претходну наплату откупног износа у корист пошиљаоца. Посебна услуга Откупна пошиљка, као и врста откупног документа, означава се на адресници пакета.

Пакет са повратницом

Пакет за који при уручењу прималац потврђује да је примио пакет на повратници, која се затим враћа и уручује пошиљаоцу.

Издвојени пакет

Пакет који садржи предмете који су лако ломљиви и којима се рукује са посебном пажњом. Овакав пакет обавезно носи ознаку „Ломљиво“, „Стакло‟ и др. Гломазни пакет мора бити примљен као Издвојени пакет.

Пакет са личним уручењем примаоцу

Посебна услуга којом се захтева уручење искључиво примаоцу. Пакет носи ознаку „Лично”.

Услуге додатне вредности

  • СМС обавештење – услуга додатне вредности, која се на захтев пошиљаоца може пружити код пријема пакета у унутрашњем поштанском саобраћају. Овом услугом омогућено је да пошиљалац пакета буде обавештен СМС-ом о приспећу и уручењу пакета, као и да прималац буде обавештен СМС-ом о његовом приспећу.

Више информација о слању пакета у Србији

Правилно адресовање пакетских пошиљака

Забрањени садржаји

Упутство за паковање

Повезане услуге и информације