Слање телеграма у Србији - Рокови

Слање телеграма у Србији

Пренос телеграма на територији целе Србије за правна лица.

Телеграми примљени четири сата пре завршетка радног времена поште која има специјализовану доставу, уручују се истог дана. За подручја пошта које немају специјализовану доставу телеграма, телеграми се уручују редовном доставом.

Пронађите пошту

Повезане услуге и информације