Поштанско-логистички пакет - Рокови

Поштанско-логистички пакет

Поверите нам продају и комплетну дистрибуцију Ваших штампаних издања и других артикала.

Пакет стиже из једног места у друго у року од 2 до 5 радних дана, у зависности од доставног подручја, и то: 2 радна дана на ужем, 3 радна дана на ширем и 5 радних дана на најширем доставном подручју поште.

Доставна подручја подељена су на:

  • уже доставно подручје – на коме се универзална поштанска услуга обавља сваког радног дана, а не мање од 5 дана у недељи, осим у случају државних и других празника, више силе и угрожености здравља и сигурности запослених;
  • шире доставно подручје – на коме се универзална услуга обавља најмање два пута недељно;
  • најшире доставно подручје – на коме се универзална услуга обавља најмање једном недељно.

У рокове уручења не рачунају се: дан пријема пошиљке, дани када пошта не ради или када не обавља доставу пошиљака и дани државних и верских празника који се празнују у Републици Србији.

Пронађите пошту

Повезане услуге и информације