Електронско регистровано писмо – еР писмо - О услузи

Електронско регистровано писмо – еР писмо

Савремена електронска комуникација у служби поштанских услуга, по угледу на светске трендове у поштанском саобраћају.

Помоћу еР платформе безбедно пошаљите е-фактурe, спецификације, предрачуне, дописе и важна документа.

Користите предности савремених информационих технологија.

Повећајте ефикасност пословања користећи услугу Електронско регистровано писмо – еР писмо Поште Србије.

Слање електронских регистрованих писама обавља се посредством еР платформе – у потпуности заштићеног софтвера који поседује све функционалности напредног имејл клијента за управљање еР писмима.

Додатне функционалности су временско жигосање и серверско електронско потписивање REM доказа. REM докази су XML фајлови који потврђују да ли је еР писмо прихваћено од стране платформе, испоручено, отворено или одбијено од стране примаоца. REM докази се чувају на платформи чак и када се оригинално еР писмо избрише са платформе, јер садрже активности које су реализоване између пошиљаоца и примаоца.

Пошиљалац у свако доба има увид у доказе и различите форме извештаја. Такође добија имејл обавештење о свакој промени статуса еР писма, без посебне накнаде. Достављање ових обавештења СМС поруком на регистровани број мобилног телефона, обавља се на захтев корисника и представља услугу додатне вредности која се посебно наплаћује.

Садржај еР писма могу бити различити документи, као сто су електронске фактуре, али и сва документација која се шаље поштом, а може се слати електронски.

У понуди су две врсте еР писма:

  • основно еР писмо – пошиљалац има увид искључиво у статус да је еР платформа прихватила послато основно еР писмо;
  • унапређено еР писмо – пошиљаоцу је омогућен увид у више статуса у вези са послатим еР писмом (на пример: прихваћено еР писмо на еР платформи, испоручено еР писмо на еР платформи, преузето или одбијено еР писмо од стране примаоца итд.).

Како постати корисник услуге Електронско регистровано писмо?

Корисници који закључе Уговор са Поштом, добијају еР адресу (у формату korisnickoime@erposta.rs), логују се на платформу посредством веб портала, додају електронске документе (претходно потписане или непотписане) као прилоге еР писмима и шаљу их примаоцима на њихову адресу. Они имају статус пошиљаоца и могућност слања и пријема еР писма.

Примаоци еР писма који немају уговор са Поштом, могу да буду регистровани на еР платформи и да на исти начин приступају платформи као пошиљаоци, односно корисници који закључе уговор, с том разликом што могу само да примају еР писма, али не да их шаљу. Нерегистрованом кориснику, односно примаоцу, еР писмо се шаље на стандардну имејл адресу, тако што му се у телу имејла доставља линк којим се отвара веб страница на еР платформи на којој се налази послато еР писмо. Нерегистровани корисник такође може само да прима еР писма, не може да их шаље.

Размена еР писама преко еР платформе је:

  • једноставна, безбедна и поуздана;
  • у складу са међународним стандардима;
  • непорецива и строго поверљива у сваком тренутку (с обзиром да еР писмо никада не напушта платформу);
  • сервис који штеди време – без чекања на шалтерима.

Повезане услуге и информације