22. april 2019.

Adresovanje paketskih pošiljaka

Adresovanje paketa vrši se na obrascu Paketska adresnica. Popunjavanje Paketske adresnice može izvršiti pošiljalac ili zaposleni u pošti.

Primer pravilno popunjene Paketske adresnice

Primer pravilno popunjene Paketske adresnice


»nazad na vrh