20. maj 2019.

Praćenje statusa pošiljke

Uputstvo

Koristeći uslugu "Praćenje statusa pošiljke" možete dobiti informacije o datumu, vremenu, mestu i statusu Vaše pošiljke od momenta prijema u sistem.

Identifikacija pošiljke

Svaka pošiljka u sistemu ima svoj prijemni (identifikacioni) broj.

R barkod nalepnica

Prijemni broj pošiljke


Unošenjem prijemnog broja i pritiskom na dugme "Pronađi" pokrećete postupak pretrage.

Rezultat pretrage

Rezultat pretrage je prikaz promena statusa za traženu pošiljku:
datum, vreme, mesto, faza i status.

Faza

Postupak uručenja se vrši u tri faze:

 • Prijem
 • Otprema
 • Uručenje

Status

Spisak mogućih statusa pošiljke:

 • Prijem
 • Uručeno
 • Ostavljen izveštaj
 • Nadoslanje
 • Vraćeno pošiljaocu
 • Odbija prijem/Nije tražio
 • Odeljak za neuručive
 • Naredna dostava
 • Odbija prijem zbog carine

Potpis

NAPOMENA:
"Potpis" se prikazuje samo za uručene pošiljke. Ako je pošiljka uručena, korisnik može videti ime i prezime primaoca, datum, vreme i mesto gde je pošiljka uručena.

Informativni centar Pošte

Ukoliko pretragom niste dobili željenu informaciju, molimo Vas pozovite Informativni centar Pošte na telefon 0700 100 300.