21. april 2019.
VESTI
19. april 2019. godine
Uspešnim dijalogom poboljšan materijalni položaj radnika Pošte

Aneks I Kolektivnog ugovora za Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd, potpisan je danas u prostorijama Preduzeća.
Aneks su potpisali potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić, v. d. direktora JP „Pošta Srbije” Mira Petrović, potpredsednik Sindikata PTT Srbije Slavko Topalov, i predsednica Sindikata Nezavisnost Pošte Srbije Snežana Marković. Aneksom su izmenjeni članovi Kolektivnog ugovora JP „Pošta Srbije” u delovima koji se odnose na – raspodelu dobiti opredeljenu za učešće zaposlenih, srazmerno vremenu provedenom na radu kod Poslodavca u kalendarskoj godini na koju se odluka o raspodeli dobiti odnosi, i isplatu solidarne pomoći zaposlenima čija osnovna zarada ne prelazi 50.000,00 dinara mesečno u cilju ublažavanja nepovoljnog socijalno-ekonomskog položaja radnika Pošte Srbije.

19. april 2019.

Obaveštenje za korisnike – radno vreme pošta povodom Uskrsa po gregorijanskom kalendaru

16. april 2019.

Obaveštenje za korisnike – Isplata dividende za vlasnike akcija Aerodroma „Nikola Tesla” Beograd

28. mart 2019.

Predstavnici Vlade, Pošte i sindikata u dijalogu do rešenja

25. mart 2019.

Nadzorni odbor doneo odluku o učešću zaposlenih u dobiti iz 2017. godine

Primeri pravilnog adresovanja
Post Express
Pošta NET
Pečat